Údaje podle § 5 německého zákona o telemédiích (TMG):

FairSpa
Luisenstr. 41
10117 Berlin

Majitel: Özgür Güler

Kontakt:

Telefon: 030-284 06 959
Telefax: 030-284 06 966
E-Mail: info@fairspa.de

Německé daňové identifikační číslo pro daň z obratu podle §27 a zákona o dani z obratu:

DE240709852

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost za obsah

Obsah naší webové stránky byl sestaven s velkou péčí. Na správnost, úplnost a aktuálnost obsahu nemůžeme ovšem poskytnout záruku. Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 TMG zodpovědní za obsah těchto stránek podle všeobecné legislativy. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme ovšem jako poskytovatel služby povinni kontrolovat zprostředkované nebo uchovávané cizí informace nebo zkoumat okolnosti, které by poukazovaly na protiprávní jednání. Závazek k odstranění nebo blokování využívání informací podle všeobecné legislativy zůstává tímto nedotčen. Příslušné ručení je ovšem v daném případě možné pouze od chvíle, kdy je zjištěno konkrétní porušení práva. Při zjištění takových porušení příslušný obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka zahrnuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí informace převzít jakoukoli odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy zodpovědný příslušný subjekt nabízející službu nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly prověřeny z hlediska možného porušení zákona v době, kdy na ně byl zřízen odkaz. Ve chvíli zřízení odkazu nebyl zaznamenán žádný protiprávní obsah. Neustálá kontrola obsahu odkazovaných stránek je ovšem bez konkrétních indicií porušení zákona neúnosná. Při zjištění porušení zákona budou příslušné odkazy okamžitě odstraněny.

Autorské právo

Obsah a autorské dílo na těchto stránkách, který byly vytvořeny provozovatelem stránky, podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úprava, rozšiřování a jakékoli využívání mimo rámec autorského zákona vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo zřizovatele. Stahování a kopírování této stránky je dovoleno pouze pro soukromé, nikoli komerční použití. Pokud obsah stránek nebyl vytvořen přímo jejím provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zvláštní důraz je kladen na výslovné vyznačení autorských materiálů třetích stran. Pokud byste přesto zaznamenali porušení autorských práv, prosíme Vás, abyste nás informovali. Příslušný obsah bude po zjištění porušení autorských práv okamžitě odstraněn.

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Ochrana údajů

Používání naší webové stránky je zpravidla možné bez poskytnutí osobních dat. Pokud jsou na naší stránce shromažďována osobní data (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa), probíhá tento sběr dat, pokud je to možné, vždy na dobrovolné bázi. Tato data nejsou předána bez Vašeho výslovného souhlasu třetím stranám.
Připomínáme, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci přes e-mail) může vykazovat jistá bezpečnostní rizika. Naprostá ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.
Využití kontaktních údajů, uveřejněných v rámci povinnosti podat vyčerpávající kontaktní informace, třetími stranami za účelem zasílání reklamy a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, je tímto výslovně zakázáno. Provozovatel stránek si výslovně vyhrazuje právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například ve formě spamu.

Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken: